RECICLATGE

A Dígit hem vetllat sempre pel respecte al medi. Conscients de la importància del reciclatge, ja fa anys que venim recollint tot el material de desguàs per a dipositar-lo en els llocs adequats pel seu tractament. Tal i com altres vegades hem comentat, us convidem a NO LLENÇAR el material electrònic als contenidors (mòbils, bateries, piles, equipaments informàtics, etc), sinó de dur-lo directament a la deixalleria. Si no podeu, ens ho deixeu a Dígit. Nosaltres li portarem.

reci