stTALLER PROPI

Amb un equip de tècnics qualificats i de sobrada experiència per al muntatge de sistemes informàtics, xarxes i equipaments. Preparats per atendre qualsevol anomalia informàtica al nostre taller, o per atendre qualsevol incidència per part dels nostres clients.

ASSISTÈNCIA A DOMICILI

Per a resoldre qualsevol anomalia in situ, reparació i supervisió d’instal·lacions i configuracions específiques.

ASSISTÈNCIA REMOTA

Atenem als nostres clients mitjançant aquest servei, de forma directa, controlant remotament el seu ordinador.