xarxesINSTAL·LACIÓ

de xarxes amb la tecnología més emergent tant amb equipaments de cable com inal·làmbrics, sempre en funció de les necessitats o possibilitats de senyals. Instal·lació de comunicacions exteriors, configuració i posta a punt.

CONFIGURACIÓ

adaptació i millora dels sistemes de xarxa en funció de les necessitats de cada Empresa i llocs de treball.

INSTAL·LACIÓ

de sistemes en Racks centralitzats per a la electrònica de xarxes, sistemes de seguretat i ventilació, amb els millors materials i marques del mercat.