CLÀUSULA INFORMATIVA WEB

CLÀUSULA INFORMATIVA WEB

De conformitat amb el que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de carácter personal, dono el meu consentiment a la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual n’és titular Dígit Mollerussa S.L.; i que les mateixes seran emprades per a la gestió comptable, fiscal i administrativa de la mútua relació contractual i comercial. Tanmateix declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercir en el domicili de Dígit Mollerussa S.L., al c/Ferran Puig, 26 de Mollerussa, 25230, (Lleida), o bé remetent un missatge de correu electrònic a digit@digitmollerussa.com

Leave Comment